Chưa chuyển công chức đã lên Phó giám đốc sở

Theo kết luận của Thanh tra Bộ Nội vụ, Bến Tre đã bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ 54 công chức lãnh đạo, quản lý chưa đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn. Trong đó có việc bổ nhiệm 1 Phó Giám đốc Sở Y tế khi chưa thực hiện các quy trình xét chuyển thành công chức.

Kết quả hình ảnh cho Chưa chuyển công chức đã lên Phó giám đốc sở

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa có thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế, tuyển dụng công chức, bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý… của UBND tỉnh Bến Tre giai đoạn 2014 – 2016.

Bến Tre, phó giám đốc sở, công chức, Bộ Nội vụ
Kết luận thanh tra của Bộ Nội vụ về công tác tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ tại UBND tỉnh Bến Tre

Qua kiểm tra 243 hồ sơ bổ nhiệm cho thấy việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý được UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị cơ bản thực hiện theo quy định. Đa số các trình tự, thủ tục bổ nhiệm được triển khai trên thực tế.

54 lãnh đạo, quản lý chưa đủ tiêu chuẩn

Kết quả hình ảnh cho Chưa chuyển công chức đã lên Phó giám đốc sở

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý còn có tồn tại, hạn chế. Có 54 trưòng hợp chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn về lý luận chính trị, chứng chỉ quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học.

Một số trường hợp được bổ nhiệm lại còn chậm so với quy định. Bổ nhiệm 1 Phó giám đốc Sở Y tế khi chưa thực hiện các quy trình xét chuyển thành công chức.

Ngoài ra, trong quá trình tố chức thực hiện kỳ thi tuyến dụng công chức năm 2014, Bến Tre tuyển dụng được 108 công chức nhưng còn có tồn tại, hạn chế.

Đáng chú ý là đáp án thi môn kiến thức chung và môn nghiệp vụ chuyên ngành không có thang điểm chi tiết, kết quả các bài thi không thể hiện 2 giám khảo chấm thi độc lập, có bài thi chấm không sát với đáp án, thang điếm…

Kết quả thanh tra cũng cho thấy, 1 bài thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (hình thức thi trắc nghiệm) được thành viên chấm thi chấm 52,5 điểm, trong khi khung điểm tối đa chỉ 47,5 điểm.

Thu hồi quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm sai

Kết quả hình ảnh cho Chưa chuyển công chức đã lên Phó giám đốc sở

Từ những hạn chế này, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre chỉ đạo thu hồi quyết định tuyển dụng đối với trường hợp có bài thi môn nghiệp vụ chuyên ngành không đạt.

Thu hồi quyết định bổ nhiệm ngạch chuyên viên đối với trường họp có bài thi môn ngoại ngữ không đạt trong kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2014 và trường hợp chưa có quyết định tuyển dụng công chức trong kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2016.

Bộ Nội vụ cũng yêu cầu thực hiện quy trình xét chuyển từ viên chức thành công chức đối với trường hợp Phó giám đốc Sở Y tế theo quy định. Rà soát lại điều kiện chức danh đối với công chức được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, kịp thời phát hiện các trường hợp còn chưa đáp ứng để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng…

Cùng với đó, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra những hạn chế, tồn tại để có biện pháp xử lý phù hợp.

Nguồn : http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/chong-tham-nhung/chua-chuyen-cong-chuc-da-len-pho-giam-doc-so-385345.html

Facebook Comments

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Không copy!!!!